Úvodní stránka
Všechny tituly
Praha
Čechy/Morava
Rakousko
Franz Kafka
Říše pohádek
Světová beletrie
Minikalendáře

O nás
Kontakt
Objednávkový formulář (PDF)
 Na této stránce naleznete všechny tituly nakladatelství Vitalis seřazené podle jména autora:
(Hledání: Ctrl+F)

 

Abert, Wenzel: Musikantská krev (Musikantenblut)
Baum, Oskar: Povídky ze života slepce (Erzählungen aus dem Blindenleben)
Binder, Hartmut: Gustav Meyrink – Život v zakletí magie (Ein Leben im Bann der Magie)
Binder, Hartmut: Kafkas Wien – Portrait einer schwierigen Beziehung
Binder, Hartmut: S Kafkou na jih (Mit Kafka in den Süden)
Bokhove, Niels: Jednou velký kreslíř (Einmal ein großer Zeichner)
Defoe, Daniel: Leben und Abenteuer des Robinson Crusoe
Droste-Hülshoffová, Annette von: Židův buk (Die Judenbuche)
Ebner-Eschenbachová, Marie von: Krambambuli
Eichendorff, Joseph von: Eichendorffovy noční krajiny (Eichendorffs Nachtstücke)
Erben, Karel Jaromír/ Němcová , Božena: České pohádky (Tschechische Märchen)
Fierz, Olga : Kinderschicksale in den Wirren der Nachkriegszeit
Grillparzer, Franz: Chudý houslista (Der arme Spielmann)
Grimmelshausen, Hans Jakob: Vojanda Libuška (Trutz Simplex)
Hauff, Wilhelm: Žebračka na Pont des Arts (Die Bettlerin vom Pont des Arts)
Hebel, Johann Peter: Z pokladničky porýnského domácího přítele (Aus dem Schatzkästlein des rheinischen Hausfreundes)
Chamisso, Adelbert von: Podivuhodný příběh Petra Schlehmihla (Peter Schlemihls wunderbare Geschichte)
Janaczek, Gerhard : Zdatní důstojníci a řádní mužové (Tüchtige Officirs und rechtschaffene Männer)
Kafka, Franz: Dopis otci (Brief an den Vater)
Kafka, Franz: Nezvěstný (Der Verschollene/Amerika)
Kafka, Franz: Proces (Der Prozeß)
Kafka, Franz: Proměna (Die Verwandlung)
Kafka, Franz: Rozjímání (Betrachtung)
Kafka, Franz: Rozjímání (Betrachtung; Vitalis Audio: Literatura na poslech)
Kafka, Franz: Venkovský lékař (Ein Landarzt)
Kafka, Franz: Zámek (Das Schloß)
Kennelová, Herma: BergersDorf
Kennelová, Herma: Zemřít na jaře (Die Welt im Frühling verlassen)
Klabund: Legendy o svatých (Heiligenlegenden)
Krywalski, Diether: Daleko odsud bydlíme, daleko odsud (Weit von hier wohnen wir, weit von hier)
Lamb, Charles: Shakespearovy povídky (Shakespeare Erzählungen)
Leppin, Paul: Pražská rapsodie (Prager Rhapsodie)
Leppin, Paul: Severinova cesta do temnot (Severins Gang in die Finsternis)
Masur, Leopold : Brněnské pověsti (Sagen aus Brünn)
Meyrink, Gustav: Walpuržina noc (Walpurgisnacht)
Mörike, Eduard: Mozart na cestě do Prahy (Mozart auf der Reise nach Prag)
Müller, Wilibald : Olomoucké pověsti (Sagen aus Olmütz)
Němcová, Božena: Babička (Die Großmutter)
Neugebauer, Roman: Praha – město snů nad Vltavou (Prag – Traumstadt an der Moldau)
Neugebauer, Roman: Mucha – Jeho život slovem a obrazem
Nezval, Vítězslav: EDISON
Pleticha, Heinrich (vyd.): Piaristé a gymnasisté ( Piaristen und Gymnasiasten)
Pleticha, Heinrich: Poutníče, až přijdeš do Prahy… (Wanderer, kommst du nach Prag)
Posch, Erich M.: Když Rakousko ještě bylo u Čech (Als Öst'reich noch bei Böhmen war)
Rilke, Rainer Maria: Dopisy mladému básníku (Briefe an einen jungen Dichter)
Rilke, Rainer Maria: Dvě pražské povídky (Zwei Prager Geschichten)
Rilke, Rainer Maria: Obětina lárům (Larenopfer. Frühe Gedichte)
Rilke, Rainer Maria: Povídky o Pánu Bohu (Geschichten vom lieben Gott)
Rokyta, Hugo: České země – Čechy (Die Böhmischen Länder – Böhmen)
Saar, Ferdinand von: Innocens
Salfellner, Gabriela: Nejlepší recepty c.k. dvorní kuchyně (Die besten Rezepte aus der kaiserlichen Hofküche))
Salfellner, Harald: Fips má narozeniny (Fips hat Geburtstag)
Salfellner, Harald (vyd.): Františkovy Lázně v Čechách (Franzensbad in Böhmen)
Salfellner, Harald: Franz Kafka a Praha (Franz Kafka und Prag) – barevná
Salfellner, Harald: Franz Kafka a Praha (Franz Kafka und Prag) – Č/B
Salfellner, Harald: Franz Kafka – den co den (Franz Kafka – Tag für Tag)
Salfellner, Harald (vyd.): Karlovy Vary (Karlsbad; edice Cestování s knihou
Salfellner, Harald (vyd.): Klimt– Jeho život slovem a obrazem (Sein Leben in Wort und Bild)
Salfellner, Harald (vyd.): Morava (Mähren; edice Cestování s knihou
Salfellner, Harald (vyd.): Mozart – Jeho život slovem a obrazem (Sein Leben in Wort und Bild)
Salfellner, Harald: Mozart a Praha (Mozart und Prag)
Salfellner, Harald: Nejlepší české recepty (Die besten böhmischen Rezepte)
Salfellner, Harald (vyd.): Pověsti o Krakonošovi (Sagen vom Rübezahl)
Salfellner, Harald: Praha – Zlaté město (Prag – Die Goldene Stadt)
Salfellner, Harald: Praha – Zlaté město (brož.; Prag – Die Goldene Stadt
Salfellner, Harald: Pražské kavárny (Prager Cafés)
Salfellner, Harald (vyd.): Pražský Golem. Židovské pověsti z pražského ghetta (Der Prager Golem. Jüdische Sagen aus dem Ghetto)
Salfellner, Harald: Průvodce Prahou (Prag – Ein Reiseführer)
Salfellner, Harald: Rakouské pohádky (Österreichische Märchen)
Salfellner, Harald (vyd.): Rok s Franzem Kafkou (Mit Franz Kafka durchs Jahr)
Salfellner, Harald (vyd.): Stará Praha (Das alte Prag; edice Cestování s knihou)
Salfellner, Harald (vyd.): Šumava (Böhmerwald; edice Cestování s knihou)
Salfellner, Harald: Vídeň – město snů na Dunaji (Wien – Traumstadt an der Donau)
Salfellner, Harald (vyd.): Židovské pohádky a legendy (Jüdische Märchen und Legenden)
Schneller, Alexander J.: That Jazz of Praha
Schwab, Gustav: Lidová kniha o doktoru Faustovi (Das Volksbuch vom Dr. Faustus)
Stifter, Adalbert: Horský křišťál (Bergkristall)
Stifter, Adalbert: Kondor/Ves na pláňce (Der Kondor / Das Heidedorf)
Stifter, Adalbert: Pohádky, pověsti a legendy (Märchen, Sagen und Legenden)
Třešňák, Vlastimil: Minimax
Tschuppik, Karll: Alžběta – císařovna rakouská
Waldau, Alfred: České národní tance (Böhmische Nationaltänze)
Weitlaner, Juliana: Marie Terezie. (Maria Theresia)
Weitlaner, Juliana: Franz Josef I. (Franz Joseph I.)
Wiener, Oskar: Staropražské kukátko (Alt-Prager Guckkasten)
Wolff, Julius: Krysař z Hameln (Der Rattenfänger von Hameln)