Úvodní stránka
Všechny tituly
Praha
Čechy/Morava
Rakousko
Franz Kafka
Říše pohádek
Světová beletrie
Minikalendáře

O nás
Kontakt
Objednávkový formulář (PDF)
 Žádný jiný pražský spisovatel nepožívá ve světě větší slávy než Franz Kafka, nikdo jiný není i ve 21. století ve městě tak přítomen jako on. Jeho díla vycházejí v nakladatelství Vitalis v edici Bibliotheca Bohemica, všechna jsou ilustrována, opatřena stužkou a z valné části i vysvětlujícím doslovem. Nabídku doplňuje celá řada informativních populárně naučných knih o Kafkovi.Nahlédnutí do knihy

Franz Kafka
Rozjímání (Betrachtung)

S ilustracemi Karla Hrušky a přílohou ke vzniku a
recepci díla z pera Elisabeth Fuchsové.
80 stran (něm. verze), 13 x 21 cm, pevná vazba, stužka.
250,- Kč


První kniha Franze Kafky vydaná v roce 1912.

německy 978-3-89919-105-9 na skladě
anglicky 978-80-7253-255-1 rozebráno
francouzsky 978-80-7253-281-0 na skladě
španělsky 978-80-7253-282-7 na skladě
italsky 978-80-7253-283-4 rozebráno
 


Kafkova malá rozjímání jsou něčím v německé literatuře neznámým; myslím, nevím o ničem, co by mohlo být jejich vzorem. (Hans Kohn in= Selbstwehr, 20. 12. 1912)

Zdá se mi, že tady leží cesta, která vede na Parnas ; něco takového je hluboké a udělaly to ty nejjemnocitnější prsty. (Kurt Tucholsky in= Prager Tagblatt, 27. 1. 1913)

(Text) stylisticky nevídané hloubky, s lehkostí mistrné francouzské prózy, rytmický jako žalozpěvy osamělých dívek … (Otto Pick in= Bohemia, 30. 1. 1913)

Dokázal bych si představit někoho, komu tato kniha padne do ruky a od hodiny změní celý jeho život, stane se novým člověkem
. (Max Brod in= März, 15. 2. 1913)

Toto pro školu a studium obzvlášť vhodné vydání předkládá nejenom text s kresbami, ale přináší i informativní obrazový příspěvek, který stručně a pregnantně informuje o historii vzniku Rozjímání.
 

Franz Kafka
Rozjímání (Betrachtung)
Vitalis Audio: Literatura na poslech
250,- Kč

1 CD, 66:58 min., přednes: Raimund Wurzwallner.

německy 978-3-89919-109-7 na skladě
 


Objevte novou ediční řadu Mluvená literatura z nakladatelství Vitalis a nechte si předčítat Kafkovy rané povídky – podmalováno hudbou!
Nahlédnutí do knihy

Franz Kafka
Dopis otci (Brief an den Vater)

S autorovými kresbami a přílohou ke vzniku a recepci díla
z pera Elisabeth Fuchsové.
92 stran (něm. verze), 13 x 21 cm, pevná vazba, stužka.
250,- Kč

německy 978-3-89919-248-3 na skladě
anglicky 978-80-7253-344-2 na skladě
francouzsky 978-80-7253-346-6 na skladě
španělsky 978-80-7253-347-3 na skladě
italsky 978-80-7253-345-9 na skladě


Nikdy neodeslaný „Dopis otci“ (1919) je považován za klíč k literárnímu dílu Franze Kafky (1883–1924). Toto působivé svědectví dramatického konfliktu mezi otcem a synem lze označit za mimořádný dokument světové literatury. Obžaloba a zároveň sebeanalýza umožňují čtenáři nahlédnout do autorova složitého duševního života. V působivých slovech, kterým lze sotva uniknout, se Kafka vypořádává se svým autoritativním otcem, kterého považoval za despotického a neobyčejně silného: „Někdy si představuji rozloženou mapu Země a tebe nataženého napříč ní.“

Toto pro školu a studium obzvlášť vhodné vydání předkládá nejenom text s ilustracemi, ale přináší i informativní obrazový příspěvek, který stručně a pregnantně informuje o historii vzniku Dopisu otci.
Nahlédnutí do knihy

Franz Kafka
Nezvěstný (Amerika)
(Der Verschollene)

S ilustracemi Karla Hrušky.
320 stran, 13 x 21 cm, pevná vazba, přebal, stužka.
300,- Kč


německy 978-3-89919-166-0 na skladě
anglicky 978-80-7253-316-9 na skladě


„Příběh, který píšu a který je arci fabulován tak, aby končil kdesi v nekonečnu, se jmenuje [...] Nezvěstný a odehrává se výlučně ve Spojených státech severoamerických“, napsal Franz Kafka své milé Felici Bauerové. Fabulován tak, aby končil kdesi v nekonečnu, příběh Karla Roßmanna, kterého jeho rodiče vyhnali z české domoviny do Nového světa, když mu bylo šestnáct, arci byl: Na žádném ze svých tří románů nepracoval Kafka déle než na tomto, a přesto dílo zůstalo, stejně jako Proces a Zámek, torzem.
Obrovská města a krajinu v Americe znal pražský právník Franz Kafka pouze z představení kinematografů, z cestopisů a z vyprávění svého široce rozvětveného příbuzenstva. Příběh nezvěstného Karla Roßmanna není románem o emigraci. Jako v případě pánů K. z Procesu a ze Zámku je i tento příběh pádem. Nekonečným pádem do světa, ve kterém chybí půda pod nohama.Nahlédnutí do knihy

Franz Kafka:
Venkovský lékař (Ein Landarzt)

S ilustracemi Karla Hrušky a přílohou ke vzniku
a recepci díla z pera Elisabeth Fuchsové.
104 stran (něm. verze), 13 x 21 cm, pevná vazba, stužka.
250,- Kč

Povídky, které napsal Franz Kafka ve Zlaté uličce na Pražském hradě.

německy 978-3-89919-239-1 na skladě
anglicky 978-80-7253-235-3 na skladě
francouzsky 978-80-7253-284-1 na skladě
španělsky 978-80-7253-327-5 na skladě
italsky 978-80-7253-328-2 na skladě
česky 978-80-7253-339-8 na skladě
chinesisch 978-80-7253-355-8 na skladě


Drobné povídky, které napsal Franz Kaf­ka (1883-1924) na Hradčanech, ve Zlaté uličce č. p. 22, vyšly pod titulem Venkovský lékař knižně již za jeho života.
Kafka ve svých krátkých textech stále znovu evokuje zčásti iracionální, zčásti nevyzpytatelný, vždy však znepokojivý a tísnivý svět, jemuž lze jen stěží uniknout. Jednou vyvolá řetězec nešťastných událostí chybné zazvonění lékařského zvonku, jindy se zjeví jacísi podivní kočovníci, vůči nimž je bezmocný i sám císař. Mluvící šakali nebo stěží definovatelný Odradek unášejí čtenáře do surreálna. Existuje nějaké východisko z tohoto znepokojivého světa? Dveřníkova odpověď v příběhu o usilovné touze „po zákoně“ zní: „Je to možné, ale ne teď.“

Toto pro školu a studium obzvlášť vhodné vydání předkládá nejenom text s ilustracemi, ale přináší i informativní obrazový příspěvek, který stručně a pregnantně informuje o historii vzniku Venkovského lékaře.Nahlédnutí do knihy

Franz Kafka
Proces
(Der Prozeß)

Druhé, nekrácené vydání s použitím Kafkou škrtnutých pasáží.
S ilustracemi Karla Hrušky.
německá verze: 288 stran, 13 x 21 cm, pevná vazba, přebal, stužka.
anglická verze: 260 stran, brožovaná vazba.
300,- Kč

Pro mnoho čtenářů nejvíce fascinující román pražského literáta.

německy 978-3-89919-122-6 rozebráno
anglicky 978-80-7253-298-8 na skladě

Nedokončený román Proces Franze Kafky ve vydání nakladatelství Vitalis poprvé obsahuje nejen známé a již opakovaně uveřejněné texty, nýbrž také textové pasáže, které Kafka škrtnul. Díky této skutečnosti se naše vydání Procesu podstatně liší od ostatních četných vydání, které jsou na trhu nabízeny, a zároveň čtenáři nabízí nejrozsáhlejší text.

„Patrně učinil někdo na Josefa K. křivé udání, neboť aniž se dopustil něčeho zlého, byl jednou ráno zatčen. Kuchařka paní Grubachové, jeho bytné, která mu každý den ráno kolem osmé přinesla snídani, tentokrát nepřišla. To se ještě nikdy nestalo. Čekal ještě chvilku, viděl ze svého polštáře stařenu, která bydlila naproti a která ho teď pozorovala se zvědavostí u ní zcela neobvyklou, potom však, zároveň udiven a hladov, zazvonil. Ihned se ozvalo zaklepání, a vešel muž, kterého zde v bytě ještě nikdy neviděl. …“ (Franz Kafka, Proces)
Nahlédnutí do knihy

Franz Kafka
Zámek (Das Schloß)

S ilustracemi Karla Hrušky.
německá verze: 416 stran, 13 x 21 cm, pevná vazba, stužka.
anglická verze: 392 stran, brožovaná vazba.
300,- Kč


německy 978-3-89919-128-8 na skladě
anglicky 978-80-7253-299-5 na skladě„Vše, co může být řečeno o této knize, je jen tápáním ve tmě. Člověk musí knihu přečíst sám, řádek za řádkem, aby viděl, jak se zde často z půvabného spolubytí ironie a piety vynořuje hrozící přísnost Posledního soudu. Touto knihou se dokonale blíží velkému, nadčasovému a prorockému umění Dantovu, Hölderlinovu. To, co zůstalo odepřeno jedné užvatlané generaci, na čem extaticky vykrvácí, vstupuje v těchto útržcích jako umělecké završení do našich dnů.“ (Hans Sahl, leden 1927)

„… tak vznikne stejná atmosféra hrůzy a utrpení, které byly (hrozivě a strašidelně) cítit v Procesu. Zeptáte-li se mě však, které z těch dvou děl je „hezčí“, tak musím přiznat, že Zámek. Neboť v tomto díle je velký vypravěč Franz Kafka pohádkovým básníkem, jehož dřívější menší díla je zde možné vytušit. V tomto pohádkovém románu se nacházejí kouzelné stránky i zvláštní humorné stránky, které ve čtenáři vyvolávají hrůzu a smích zároveň.“ (Ludwig Winder, leden 1927)
Nahlédnutí do knihy

Franz Kafka
Proměna (Die Verwandlung)
jakož i Zpětná proměna Řehoře Samsy od Karla Branda

S ilustracemi Karla Hrušky a přílohou ke vzniku
a recepci díla z pera Elisabeth Fuchsové.
124 stran (něm. verze), 13 x 21 cm, pevná vazba, stužka.
250,- Kč

německy 978-3-89919-2506 na skladě
anglicky 978-80-7253-340-4 na skladě
francouzsky 978-80-7253-343-5 na skladě
španělsky 978-80-7253-341-1 na skladě
italsky 978-80-7253-342-8 na skladě
russisch 978-80-7253-289-6 na skladě


„Když se Řehoř Samsa jednou ráno probudil z nepokojných snů, shledal, že se v posteli proměnil v jakýsi nestvůrný hmyz. Ležel na hřbetě tvrdém jako pancíř, a když trochu nadzvedl hlavu, uviděl své vyklenuté, hnědé břicho rozdělené obloukovitými výztuhami, na jehož vrcholu se sotva ještě držela přikrývka a tak tak že úplně nesklouzla dolů. Jeho četné, vzhledem k ostatnímu objemu žalostně tenké nohy, se mu bezmocně komíhaly před očima.“

V tomto vydání slavné Kafkovy povídky je zároveň otištěno i pokračování této povídky Zpětná proměna Řehoře Samsy z pera Kafkova známého Karla Branda (1895–1917), předčasně zesnulého na rakovinu hrtanu, které vyšlo v „Prager Tagblatt“. Toto pro školu a studium obzvlášť vhodné vydání předkládá nejenom text s ilustracemi, ale přináší i informativní obrazový příspěvek, který stručně a pregnantně informuje o historii vzniku Proměny.


 
Harald Salfellner
Franz Kafka a Praha (Franz Kafka und Prag)

Literární průvodce (Ein literarischer Wegweiser)


S četnými barevnými vyobrazeními.
120 str., 15 x 21 cm, brožováno se záložkami.
300,- Kč
německy 978-3-89919-061-8 na skladě
anglicky 978-80-7253-303-9 na skladě
francouzsky 978-80-7253-304-6 na skladě
španělsky 978-80-7253-305-3 na skladě
italsky 978-80-7253-306-0 na skladě
rusky 978-80-7253-307-7 na skladě
  česky 978-80-7253-324-4 na skladě

„Franz Kafka byl Praha a Praha byla Franz Kafka“, napsal kdysi Johannes Urzidil. A skutečně, kdo se vydá po stopách života Franze Kafky, toho cesta zavede přímo do srdce starého císařského města nad Vltavou.
Až do morku kostí, celou svou bytostí je spisovatel Kafka zakořeněn v pražské půdě, všude v jeho díle probleskuje na povrch město a jeho lidé. Tento kompaktní průvodce zve čtenáře do Kafkova světa. Učí jej vidět Prahu tak, jak ji viděl Kafka.
Při tom se tato publikace, překypující více než 150 historickými vyobrazeními a hojnými citáty z Kafkova díla a korespondence, stala díky autorově hutnému vypravěčskému stylu sama pražskou klasikou. Kniha je neustále průběžně aktualizována tak, aby odpovídala nejnovějšímu stavu poznání Kafkova života a díla, a je už dlouho ve svých četných vydáních nesporným standardním dílem pro všechny, kdož se chtějí nechat vést ... a svést: k intimní známosti s básníkem Franzem Kafkou i Zlatou Prahou, jaká byla před zhruba sto lety.

„Když Harald Salfellner začne vyprávět, otevře se před Vámi neskutečné bohatství historických a politických událostí, kulturních dějin a citátů z Kafkových děl.“
Deutsche Welle

„Franz Kafka a Praha z pera Haralda Salfellnera je s odstupem to nejlepší z mnoha děl, která k tomuto tématu existují. “
Richard Burton, Prague. Cities of the ImaginationNahlédnutí do knihy

Hartmut Binder
S Kafkou na jih (Mit Kafka in den Süden)

418 stran, 23 x 30 cm,
poloplátěná vazba, stužka.
500,- Kč

německy 3-89919-058-8 na skladěSkvostně vyzdobený svazek obsáhle dokumentuje slovem a obrazem cesty, které Kafka podnikl v letech 1909, 1911 a 1913 do Švýcarska a do Itálie. Soudobé prameny, zejména cestopisná literatura a jízdní řády, ale i dodatečný výzkum přímo na místě umožnily minuciózní rekonstrukci těchto cest za dovolenou až do úrovně programu jednotlivých dní. Důležitou pomůckou pro pochopení velmi kusých Kafkových zápisků všímajících si spíše jednotlivostí, byly i cestovní deníky a další dosud stranou zájmu stojící publikace Maxe Broda, který Kafku zčásti doprovázel. Vyhodnocení těchto svědectví umožnilo dále identifikovat monumenty a události, jichž se sice Kafkovy zápisky, zamýšlené toliko jako určitá opora pro paměť, týkají, jež však nejsou reálně popsány, takže pro čtenáře nutně zůstávají nesrozumitelné.

Hartmut Binder, autor předkládaného svazku, je vynikajícím znalcem Franze Kafky a již mnoho let k sobě přitahuje pozornost četnými zásadními publikacemi k životu a dílu tohoto pražského autora. Jeho dlouholeté sběratelské aktivity mu nyní umožnily, aby výsledky svých rešerší ilustroval obsáhlým obrazovým materiálem: 469 většinou historických, částečně barevně reprodukovaných vyobrazení vztahujících se úzce ke Kafkově recepci zpřítomňují jeho cestovatelské zkušenosti, které ho v určité míře stimulovaly i k literárnímu ztvárnění.

Toto nové Binderovo dílo je další knihou, která nesmí chybět v knihovnách všech, kdož jsou fascinováni Kafkovým životem a jeho tvorbou, nehledě na to, že přímo vybízí k tomu, aby ji člověk uchopil jako literárního průvodce a vydal se v představách nebo ve skutečnosti na jih krok za krokem po stopách cest tohoto pražského spisovatele.
Blick ins Buch ...

Niels Bokhove, Marijke van Dorst
Jednou velký kreslíř (Einmal ein großer Zeichner)
Franz Kafka jako výtvarný umělec

112 stran, 19 x 25 cm, brožovaný.
330,- Kčněmecky 978-3-89919-188-2 na skladě
anglicky 978-80-7253-236-0 na skladě


Když hovoříme o díle Franze Kafky, máme na mysli především na jeho dílo literární. Méně známé však je, že Kafka také rád kreslil. Kafkův přítel a správce Kafkovy pozůstalosti Max Brod byl toho názoru, že Kafka byl „rovněž jako kreslíř umělcem mimořádné svébytnosti a výrazové síly“ a že jeho kresby jsou zcela neoprávněně považovány za pouhé „kuriozity“.

Tato kniha přináší veškeré dostupné a dosud známé spisovatelovy kresby, které jsou zároveň doprovázeny texty z Kafkova díla.
Harald Salfellner
Franz Kafka a Praha (Franz Kafka und Prag)

Atraktivní a turisty vyhledávané téma.
Šesté, přepracované vydání.
S četnými černobílými fotografiemi, s orientačním plánem na předsádce a předmluvou Huga Rokyty.
336 stran (něm. verze), 13 x 21 cm, pevná vazba 380,- Kč
ostatní mutace 170,- Kč (jsou rozebrány)

německy 978-3-89919-018-2 nové vydání na skladě


Dosud nejrozsáhlejší dílo k tomuto tématu se tímto novým vydáním dostává na úroveň nejnovějšího kafkovského bádání, kromě toho bylo rozšířeno o zajímavé kapitoly. Tak jako tomu bylo i v předcházejících vydáních, stojí v centru pozornosti i tentokrát Kafkův pražský itinerář: Kde žila Kafkova rodina? Kam chodil malý Franz do školy? Které kavárny navštěvoval mladý student práv? Kde se scházel s přáteli k literárním debatám? Toto šesté vydání jde však mnohem dále, osvětluje historické pozadí Kafkovy Prahy, doprovází mladého spisovatele na jeho procházkách po parcích a pátrá po stopách, jež město zanechalo v Kafkově díle. Závěrečná kapitola „Kafkovy milé Čechy“ poprvé systematicky načrtává, která místa v Čechách Kafka za svého života navštívil. Bohatě ilustrovanou knihu doplňuje rozsáhlý rejstřík a četné mapy.


Nahlédnutí do průvodce rokem

Franz Kafka – den co den (Franz Kafka – Tag für Tag)

Vyd.: Harald Salfellner
53 stran, čtyřbarevný tisk na křídě, perforace s dírkou,
24 x 29 cm,
220,- Kč

německy 978-80-7253-317-6 rozebráno
anglicky 978-80-7253-292-6 rozebráno
„Kafka byl Praha a Praha byla Kafka. Praha nebyla nikdy tak dokonalá a tak typická, jak tomu bylo za Kafkova života, a už nikdy potom se takovou nestala.“
Do tohoto přesvědčivého vzorce vtěsnal Johannes Urzidil těsné sepětí svého přítele Franze Kafky a jeho města. Působivé obrázky a krátké poučné i zábavné texty publikace Franz Kafka – den co den, do jaké míry a jak hluboko sahaly kořeny tohoto světového spisovatele do podloží Prahy. Na 53 listech, – neboť každý týden roku tu má svůj list –, navštíví čtenář místa, kde Kafka bydlel a tvořil, pozná jeho přátele a rodinu a bude básníka doprovázet při jeho putování starobylým českým císařským městem.
Ať již k tomuto dílku přistoupíme jako k archu plnému obrázků, jako k čítance nebo jako k věčnému kalendáři, vždy bude platit: Pro toho, jehož srdce bije pro Kafku, jehož duše touží po Zlatém městě nad Vltavou, pro toho se tento malý literární diář den co den stane nádhernou posilující vzpruhou.
Nahlédnutí do knihy

Harald Salfellner (vyd.)
Rok s Franzem Kafkou
(Mit Franz Kafka durchs Jahr)
365 dnů plných obrázků, textů, dat a faktů

S četnými černobílými fotografiemi.
152 stránek, 10,5  x 16,5 cm, flexobrožura, stužka.
270,- Kčněmecky 978-3-89919-108-0 rozebráno
anglicky 978-80-7253-268-1 rozebráno
Spisy Franze Kafky fascinují již celé generace čtenářů na celém světě a patří k nejslavnějším literárním textům německy psané literatury 20. století.

Tento sličný kalendář vypadající jako malá knížka provází čtenáře po celý rok zajímavými tématy dotýkajícími se života tohoto pražského spisovatele, výňatky z jeho děl a korespondence a četnými vyobrazeními. V dodatku dále nabízí ještě spoustu místa pro vlastní poznámky.


   

 

 

 

 

 
Záložka Franz Kafka
6 x 20,5 cm
20,- Kč

deutsch 978-102102102-1
 
   

 

 

 

 

 
Záložka Franz Kafka
6 x 20,5 cm
20,- Kč

deutsch 978-402402402-0
 
 

 

Magnet Franz Kafka
6,8 x 4,8 cm
70,- Kčdeutsch 415-41-5415-415-0 na skladě 

Magnet Zlatá ulička historická
6,8 x 4,8 cm
70,- Kčdeutsch 416-41-6416-416-2 na skladě