O autorovi

Hartmut Binder

Hartmut Binder (*1937) byl v letech 1973 až 2000 profesorem německé literatury na Vysoké škole pedagogické v Ludwigsburgu. Publikoval knihy a stati k problematice sociálních dějin pražského kulturního okruhu, k Oskaru Baumovi, Otokaru Březinovi, Raineru Marii Rilkovi, Johannesu Urzidilovi, Franzi Werfelovi, Ernstu Weißovi a k Franzi Kafkovi, za jehož obzvláštního znalce je považován. Svazky Binderových komentářů ke Kafkovým povídkám (1975) a k románům (1976) právě tak jako jím vydaný dvousvazkový kafkovský manuál (Kafka-Handbuch,1979) jsou mezinárodně uznávanými standardními díly kafkovského bádání. Jako poslední vyšla Kafkova „Proměna“ / Kafkas „Verwandlung (2004), obrazová publikace S Kafkou na jih (Mit Kafka in den Süden, 2007), Praha - literární toulky Zlatým městem (Prag. Literarische

Hartmut Binder

 

 

 

 
Spaziergänge durch die Goldene Stadt, 2008) a monumentální obrazová dokumentace Kafkův svět (Kafkas Welt), která přibližuje život a tvorbu tohoto pražského autora s pomoci 1200 z valné části historických vyobrazení (2008).

Nezbytným předpokladem pro vznik předkládané Meyrinkovy biografie, jejíž kvalita a překypující množství detailů se zakládají na Binderové obsáhlém vědění, byly právě
Binderovy znalosti o staré Praze získané po desítky let trvající výzkumnou činností a dokumenty týkající se židovského kulturního okruhu na sklonku habsburské monarchie tak, jak se zachovaly v archivech města.


„Věru není pochyb: Hartmut Binder se vyzná v Praze i v literatuře.“
Frankfurter Allgemeine Zeitung

 

Od Hartmuta Bindera v nakladatelství Vitalis vyšlo:

Wo Kafka und seine Freunde zu Gast waren (Kam chodíval Kafka a jeho přátelé) 3-934774-01-6

rozebráno

Mit Kafka in den Süden (S Kafkou na jih)

978-3-89919-058-8

k dodání

Prag – Literarische Spaziergänge durch die Goldene Stadt (Praha – literární toulky Zlatým městem)

978-3-89919-123-3 rozebráno
Gustav Meyrink – Ein Leben im Bann der Magie (Život v zakletí magie) 978-3-89919-078-6

k dodání

Kafkas Wien – Portrait einer schwierigen Beziehung 978-3-89919-282-7 k dodání

 

zavřít okno