Úvodní stránka
Všechny tituly
Praha
Čechy/Morava
Rakousko
Franz Kafka
Říše pohádek
Světová beletrie
Minikalendáře

O nás
Kontakt
Objednávkový formulář (PDF)
 
„Snad v žádném jiném městě Evropy nebyla touha po kultuře tak vášnivá jako ve Vídni“, napsal Stefan Zweig o svém rodném městě. Vídeň i celé Rakousko jsou pro náruživou čtenářskou obec opravdovou studnicí pokladů  – ediční řada knižních publikací a kalendářů nakladatelství Vitalis to dokazuje svým programem, v němž se skví hned celé bohatství faset.

Juliana Weitlaner
Marie Terezie
Život císařovny slovem i obrazem

S četnými barevnými vyobrazeními.
120 stran, 15 x 21 cm, brožováno se záložkami, zlatá ražba
330,- Kč

 

deutsch 978-3-89919-456-2 skladem
englisch 978-3-89919-457-9 skladem
tschechisch 978-3-89919-458-6 skladem


Marie Terezie Rakouská – jméno jako concerto grosso, žena jako kantáta z krásy, nádhery a panovnického lesku. Julianě Weitlanerové se podařilo dostat u císařovny audienci a nyní vykresluje její jemně stínovaný portrét, od boje o dědictví po předcích, přes nekonečné války s pruským sokem, Friedrichem Velikým, až k velkému reformnímo dílu pozdějších let. Tady ze stránek vykukuje veselé děvče, tu milující manželka a přísná matka a konečně i prudérní strážkyně mravnosti v černém vdoveckém úboru. Mezi světlými dny v Schönbrunnu a neradostnými hodinami v Hofburgu nám Marie Terezie vlídně podává ruku jako oslavovaná panovnice, jako bytost zkoušená osudem, jako milovaná matka vlasti.

 

 


Juliana Weitlaner
František Josef I.
Život císaře slovem i obrazem

S četnými barevnými vyobrazeními.
80 stran, 15 x 21 cm, brožováno se záložkami.
250,- Kč

deutsch 978-3-89919-449-4 skladem
englisch 978-3-89919-450-0 skladem
französisch 978-3-89919-451-7 skladem
spanisch 978-3-89919-452-4 skladem
italienisch 978-3-89919-453-1 skladem
russisch 978-3-89919-454-8 skladem
tschechisch 978-3-89919-455-5 skladem

Císař František Josef I. vtiskl době svého panování výraznou pečeť a stal se posléze ztělesněním starého Rakouska 19. století. Pozvednut na trůn v roce 1848 jako mladý princ, vládl císařství pevnou rukou plných 68 let. Přes četné rány osudu přivedl monarchii k rozkvětu a nakonec k zániku. Smysl svého úřadu spatřoval v ochraně svých národů před jejich politiky. Když roku 1916 zemřel, ztratilo Rakousko-Uhersko jako mnohonárodnostní stát to nejdůležitější, co je drželo pohromadě. V této knize jsou s historickou ostrostí i jistou literární licencí vylíčeny nejtřpytivější dny i nejhořčejší tragédie životního příběhu Františka Josefa. Je to biografie, jejíž největší předností je její stručnost a zároveň výstižnost.

 

 


Nahlédnutí do knihy

Gabriela Salfellner
Nejlepší recepty c. k. dvorní kuchyně

S barevnými fotografiemi pokrmů.
80 str. 15 x 21 cm, brožovaná
250,- Kč

německy 978-3-89919-402-9 na skladě
anglicky 978-3-89919-403-6 na skladě
francouzsky 978-3-89919-404-3 na skladě
španělsky 978-3-89919-405-0 na skladě
italsky 978-3-89919-406-7 na skladě
rusky 978-3-89919-407-4 na skladě

Na celé zeměkouli se dnes vaří a pečou speciality, jež mají svůj původ v zemích rakouské monarchie. Velká porce vynalézavosti, okořeněná několika pořádnými špetkami českého a maďarského kuchařského umění, dala vzniknout sladkým i slaným jídlům, pokrmům vybraných chutí i lidovým a vydatným krmím, které se vařily již ve dvorní kuchyni císařovny Sisi a císaře Františka Josefa. K vyzkoušení tu láká celá řada slavných receptů – a škála sahá od věhlasné vídeňské hovězí špičky až k oblíbenému trhanci, na němž si tak rád pochutnával sám císař pán.

 

Nahlédnutí do knihy

Vídeň (Wien)
Město snů na Dunaji (Traumstadt an der Donau)

S četnými barevnými vyobrazeními Julia Silvera a texty Haralda Salfellnera.
72 stran, 19,5 x 19,5 cm, šitá vazba, zlatá ražba, vázáno.
300,- Kč

německy 978-3-89919-326-8 na skladě
anglicky 978-3-89919-327-5 na skladě
francouzsky 978-3-89919-328-2 na skladě
španělsky 978-3-89919-329-9 na skladě
italsky 978-3-89919-330-5 na skladě
rusky 978-3-89919-331-2 na skladě
česky 978-3-89919-168-4 na skladě
japansky 978-3-89919-235-3 na skladě
čínsky 978-3-89919-227-8 na skladě

První dostaveníčko s Vídní: setkání se středověkým městem, se sídelním městem Habsburků a s jednou z nejdůležitějších evropských kulturních metropolí. Vázaná publikace s poetickými texty a náladovými obrazy za senzační cenu.

Ve Vídni se za posledních sto let nic nezměnilo, jenom císař už nepřijde.
Fritz MoldenNahlédnutí do knihy

Harald Salfellner (vyd.)
Rakouské pohádky (Österreichische Märchen)
výběr pohádek ze starých pramenů

S barevnými ilustracemi Lucie Müllerové.
48 stran, 19,5 x 19,5 cm, šitá poloplátěná vazba, zlatá ražba, čtenářsky příhodný formát.
220,- Kč

německy 978-3-89919-147-9 na skladě
anglicky 978-3-89919-148-6 na skladě
francouzsky 978-3-89919-149-3 na skladě
španělsky 978-3-89919-150-9 na skladě
italsky 978-3-89919-151-6 na skladě
rusky 978-3-89919-152-3 na skladě
česky 978-3-89919-333-6 na skladě
čínsky 978-3-89919-332-9 na skladě

„Vozíčku, přilep je!“ zvolá řízný chlapík, který si chce namluvit královskou dceru, a už všichni lepí na jeho kouzelném vozíčku: umouněný kominík, povedený pekařský učedník se svými křupavými houstičkami, zvědavé děvče z obchodu ve své zástěře – a totéž se stane i všem milovníkům pohádek, kteří tuto knihu vezmou do ruky. Cesta vede, jen to sviští, rakouskými kraji od břehů Neziderského jezera až k alpským údolím Vorarlberska, kde se vyprávějí ty nejkrásnější lidové pohádky v zemi. V Dolních Rakousích zase roste podivný zázračný strom až do nebe, v Tyrolsku se medvěd promění v urozeného prince a v Salcbursku plive kouzelný mlýnek na kávu tolik pšenice, že zrnka skáčou až z komína. To už se musí od srdce zasmát i nabručená princezna, a tak nakonec všichni vesele oslavují.Hartmut Binder (vyd.)
Kafkova Vídeň (Kafkas Wien)


S četnými barevnými i černobílými vyobrazeními.
456 stran, 21 x 26 cm, pevná vazba, přeba, stužka.
1200,- Kč

deutsch 978-3-89919-282-7 lieferbar

Na mapě kafkovského bádání je to bílé místo: vztah tohoto pražského spisovatele k hlavnímu městu císařství, jehož poddaným byl. Již v chlapeckém věku se stal svědkem návštěv císaře Františka Josefa ve svém rodném městě, později byl konfrontován s hudebními a literárními vlivy, jež vycházely z tohoto bonvivánsky rozjásaného, jím ovšem nemilovaného sídelního města Habsburků. A tak nepřekvapí, že do Vídně nejezdil jako turista, nýbrž jako někdo, kdo pouze projíždí, jako účastník kongresů, jako milenec, jako těžce nemocný a konečně jako umírající, v jehož případě tomu osud chtěl, aby se do města nad Vltavou vrátil v cínové rakvi Vídeňského městského pohřebního ústavu.

Tato publikace bohatá na fotodokumentaci nás zavádí na místa, jimž básník propůjčil svou přítomností zvláštní atmosféru, jmenuje vídeňské spisovatele a divadelníky, jichž si cenil, i ty, jež odmítal, a odhaluje příčiny jeho averze vůči Vídni. Díky tomu se čtenáři poprvé dostává vyčerpávající informace o místě, jež toto město a jeho obyvatelé zaujímaly v Kafkově životě a myšlení.Nahlédnutí do knihy

Harald Salfellner (vyd.)
Mozart
Jeho život slovem a obrazem (Sein Leben in Wort und Bild)

S četnými barevnými i černobílými vyobrazeními.
80 stran, 15 x 21 cm, zlatá ražba, brožováno se záložkami.
250,- Kč

německy 978-3-89919-373-2 na skladě
anglicky 978-3-89919-374-9 na skladě
francouzsky 978-3-89919-375-6 na skladě
španělsky 978-3-89919-376-3 na skladě
italsky 978-3-89919-377-0 na skladě
rusky 978-3-89919-378-7 na skladě


Jednoho chladného lednového večera roku 1756 se v salcburské Getreidegasse narodí dítě, jehož jméno bude jednou známo na celém světě: Wolfgang Amadeus Mozart. Jako malý chlapec budí nadšení posluchačů v evropských šlechtických domech, jako dospělý muž bojuje v císařském městě Vídni o svou existenci jako nezávislý hudebník a skladatel – a jako své dědictví zanechává věčnosti vpravdě hudební poklad.
Na základě klasických biografií líčí tato kniha vypravená četnými vyobrazeními Mozartovu životní pouť a zavádí čtenáře do světa, v němž si podávají ruce kouzelné flétny a finanční starosti.Nahlédnutí do knihy

Karl Tschuppik
Alžběta – císařovna rakouská
(Elisabeth – Kaiserin von Österreich)

S četnými barevnými a černobílými vyobrazeními.
80 stran, 15 x 21 cm, brožováno.
250,- Kč

Zkrácené vydání originálních Tschuppikových textů z let 1928 a 1929.

německy 978-3-89919-339-8 na skladě
anglicky 978-3-89919-334-3 na skladě
francouzsky 978-3-89919-335-0 na skladě
španělsky 978-3-89919-336-7 na skladě
italsky 978-3-89919-337-4 na skladě
rusky 978-3-89919-338-1 na skladě
čínsky 978-3-89919-340-4 na skladě


Rakousko v roce 1854: Mladá bavorská vévodkyně Alžběta podává rakouskému císaři Františku Josefovi ve slavnostně vyzdobeném vídeňském kostele sv. Augustina ruku k manželskému svazku – za jásotu lidu se z dítka přírody stává „Sisi“ císařovna rakouská. Co začíná jako pohádka, zachmuří se záhy temnými stíny: přísný dvorský ceremoniál, oddělení od dětí, reprezentační povinnosti berou mladé císařovně vzduch k dýchání. Když se zlatá klec stane příliš těsnou, uprchne Alžběta před tlaky dvora, cestuje vášnivě po cizích zemích a na své jachtě křižuje po dalekých mořích. Skutečné štěstí jí však zůstává odepřeno – až do jejího hořkého konce.
Tyto biografické texty, které napsal spisovatel Karl Tschuppik koncem dvacátých let minulého století o císařovně Alžbětě, jsou svou jazykovou silou dodnes nedostižné a ožívá v nich znovu lesk a tragika monarchie.
Nahlédnutí do knihy ...

Harald Salfellner (Hg.)
Klimt
Jeho život slovem a obrazem

Mit zahlreichen Farb- und sw-Abbildungen.
80 stran, 15 x 21 cm, Zlatá ražba, brožovaná.
250,- Kč

deutsch 978-3-89919-379-4 lieferbar
englisch 978-3-89919-380-0 lieferbar
französisch 978-3-89919-381-7 lieferbar
spanisch 978-3-89919-382-4 lieferbar
italienisch 978-3-89919-383-1 lieferbar
russisch 978-3-89919-384-8 lieferbar
tschechisch 978-3-89919-234-6 lieferbar


Je legendárním knížetem malířů art nouveau, zakladatelem vídeňské Secese. Jeho obrazy dosahují na aukcích rekordních cen. Tváře dam z jeho slavných portrétů září z kávových šálků a deštníků a ti, kdo neumějí pojmenovat obrazy jako Adele nebo Danae jménem, jsou považováni za politováníhodné nevzdělance. O něm samotném, zapřísáhlém vyznavači erotické ženské krásy, je známo málo. V této knize jsou načrtnuty stanice jeho života, jeho úspěchy, jeho skandály a aféry. Na pozadí Belle Époque vyvstává obraz života tohoto velikána rakouského malířtsví vyzdobený fotografiemi z Klimtova života a nejznámějšími obrazy, jež se zrodily na jeho malířském stojanu.

Nahlédnutí do knihy

Roman Neugebauer
Mucha
Jeho život slovem a obrazem


S četnými barevnými vyobrazeními.
80 stran, 15 x 21 cm, brožovaná.
250,- Kč

německy 978-3-89919-240-7 na skladě
anglicky 978-3-89919-241-4 na skladě
francouzsky 978-3-89919-242-1 na skladě
španělsky 978-3-89919-244-5 na skladě
italsky 978-3-89919-243-8 na skladě
rusky 978-3-89919-245-2 na skladě


Jako malíř svůdně krásných panneau a plakátů je Alfons Mucha světoznámý. Jako dekorativní malíř vtiskl podobu celé jedné epoše: „Le Style Mucha“ je kolem roku 1900 považován za ztělesnění kosmopolitní elegance.

S pomocí vynikajícího obrazového materiálu představuje tato publikace umění Alfonse Muchy ve všech jeho fasetách, od prvních počátků přes úspěšné plakáty až k monumentálnímu pozdnímu dílu. Poutavé texty sledují umělce na jeho životní cestě, zavádějí čtenáře do ateliéru, v němž vznikají slavné „muchovské ženy“, a před jeho očima rozvíjejí panoráma celé jedné pohnuté epochy.

 

Nahlédnutí do knihy

Gerhard Janaczek
Zdatní důstojníci a řádní mužové
(Tüchtige Officirs und rechtschaffene Männer)
Historická cesta v obrazech do vojenských výchovných
a vzdělávacích ústavů c.(a) k. monarchie

S 300, zčásti barevnými, vyobrazeními.
140 stran, 25 x 29 cm, šitá poloplátěná vazba, stužka.
330,- Kč


německy 978-3-89919-080-9 na skladě


„Ať mi z nich udělá zdatné důstojníky a řádné muže", rozkázala císařovna Marie Terezie odpovědnému veliteli, když při zasvěcení první „vojenské šlechtitelské školy“ v roce 1751 její pohled klouzal po mladých mužích, kteří zde měli být vzděláni v elitu císařské armády. Jak plynul čas, bylo v celé říši zřízeno mnoho dalších výchovných ústavů, které tu vytvořily jakýsi „stát ve státě" s vlastními právními předpisy, kostely a nemocnicemi. Jak ale vypadal všední den chovanců v takovém vojenském ústavu pro sirotky v rakousko-uherské monarchii? Čemu se učil mladý důstojnický čekatel na vojenské akademii? Kam chodily do školy důstojnické dcery?
Poprvé je v tomto obrazovém svazku s doprovodným textem prezentován vývoj a organizace c. (a) k. vojenských výchovných ústavů do všech podrobností. Historické přehledy a vysvětlení pojmů rámují unikátní obrazový materiál, jenž z této knihy činí působivé putování do dějin vojenství.Nahlédnutí do knihy

Erich M. Posch
Když Rakousko ještě bylo u Čech
(Als Öst'reich noch bei Böhmen war)

232 stran, 13 x 21 cm, váz., čtenářsky příhodný formát, přebal.
270,- Kč
německy 978-3-89919-126-4 na skladě


Když Rakousko ještě bylo u Čech … Inu, tak od té doby už uplynula „spousta let“, a čas se k tomu přidal mnohé, aby na jedné i na druhé straně vznikly španělské vesnice, a mezi Čechy a Rakušany zasel nepochopení. Avšak tam, kde historie kope příkopy, mohou se historky stát mostem: na 100 kapitolek ukazuje na překvapivých detailech, kde existují svazky mezi zeměmi a lidmi – ale i to, jak se do Prahy dostal růžový tank a odkud nastoupil loupežník Hotzenplotz své tažení do celého světa. A pokud na konci cesty vyvstane otázka, co že nám to z těch Čech zůstalo, bude čtenář souhlasit s autorem: hodně, velice hodně …

O autorovi:
Erich M. Posch, rodák ze Štýrského Hradce, pracoval v celé západní a polovině východní Evropy jako manažer. Tak jej jeho cesty přivedly i do Česka, kde se na pražské Karlově univerzitě učit česky a měl příležitost seznámit se se zemí i lidmi. 

 

Minikalendáře na rok 2018

(7,5 x 10 cm)

anglicky 60 kč/ks

Art Nouveau

978-3-89919-370-1   Mozart 978-3-89919-475-3
Erotic Art 978-3-89919-491-3   Mucha Alfons 978-3-89919-476-0
Empress Elisabeth 978-3-89919-462-3  

Mucha Girls

978-3-89919-349-7
Empress Maria Theresa 978-3-89919-464-7   Roses in Art 978-3-89919-479-1
Golden Vienna 978-3-89919-468-5   Schiele Egon 978-3-89919-480-7
Historic Vienna 978-3-89919-470-8   Schiele-Landscapes 978-3-89919-481-4
Klimt Gustav 978-3-89919-472-2   Straus Johann 978-3-89919-482-1

Klimt Landscapes

978-3-89919-473-9   The Vienna State Opera 978-3-89919-485-2
Klimt Beethovenfries 978-3-89919-490-6   Vienna Cafés 978-3-89919-486-9
Moser Kolo 978-3-89919-489-0   Vienna City of Dreams 978-3-89919-487-6
         

 

Vitalis Minikalender

 

Vitalis Minikalender

Vitalis Minikalender
 
978-3-89919-370-1
 
978-3-89919-491-3


978-3-89919-462-3


Vitalis Minikalender

Vitalis Minikalender

Vitalis Minikalender
978-3-89919-464-7


978-3-89919-468-5


978-3-89919-470-8


Vitalis Minikalender

Vitalis Minikalender

Vitalis Minikalender
978-3-89919-472-2


978-3-89919-473-9


978-3-89919-490-6


Vitalis Minikalender

Vitalis Minikalender

Vitalis Minikalender
978-3-89919-489-0


978-3-89919-475-3


978-3-89919-476-0


Vitalis Minikalender

Vitalis Minikalender

Vitalis Minikalender
978-3-89919-349-7


978-3-89919-479-1


978-3-89919-480-7


Vitalis Minikalender

Vitalis Minikalender

Vitalis Minikalender
978-3-89919-481-4


978-3-89919-482-1


978-3-89919-485-2


Vitalis Minikalender

Vitalis Minikalender

 

978-3-89919-486-9


978-3-89919-487-6